Dyrektor
Dyrektorem szkoły jest mgr Piotr Leszczyński, który zarządza placówką już od wielu lat. Gabinet dyrektora znajduje się przy wejściu do szkoły po lewej stronie - pokój nr 7.