Ważne dokumenty

ANKIETA DLA UCZNIÓW

   

ANKIETA DLA UCZNIÓW

   

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

   

AKTUALNE PROGRAMY NAUCZANIA, PLANY WYNIKOWE
I OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZNAJDUJĄ SIĘ W DZIALE
"DO POBRANIA"


DOKUMENTY REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

          

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

>

Wniosek o przyjęcie do "zerówki" dla dziecka zamieszkałego w obwodzie SP Załakowo

Wniosek o przyjęcie do "zerówki" dla dziecka spoza obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Zgłoszenie dziecka do klasy I z obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I


 

W tym miejscu znajdziecie Państwo również inne dokumenty regulujące pracę naszej szkoły.

Kalendarz organizacyjny

Statut szkoły

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Regulamin Świetlicy

Program profilaktyczno - wychowawczy dla klas 1_3


Ponadto informujemy, że w szkole przy drzwiach wejściowych została zamontowana

 

 

 

 

 

Wykaz instytucji i osób do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

 • Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach tel. 58 685 69 00
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach tel. 609 180 881
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach tel. 58 681 93 92
 • Sąd Rejonowy w Kartuzach tel. 58 694 94 09
 • Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach tel. 58 684 02 19
 • Komisariat Policji w Sierakowicach tel. 58 685 21 50
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach tel. 58 685 33 20
 • Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach tel. 58 531 743 642
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach tel. 58 736 63 74
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Żukowie tel. 58 694 42 22
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Żukowie  tel. 58 681 85 74
 • Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Szklanej tel. 58 681 91 79
 • Dział Świadczeń Rodzinnych w Urzędzie Gminy Sierakowice tel. 58 681 95 60
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach tel. 58 694 09 01
 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w Sierakowicach tel. 536 006 810
 • Porady prawne z zakresu prawa rodzinnego w Sierakowicach tel. 609 180 881
 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku tel. 58 522 75 00